Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemljišne knjige u državama članicama - Poljska

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ovaj odjeljak sadržava pregled sustava zemljišnih knjiga u Poljskoj.


Što pruža sustav zemljišnih knjiga u Poljskoj?

Zemljišne knjige u Poljskoj (rejestr ksiąg wieczystych) vode se u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama i hipotekama.

Na temelju tog Zakona, zemljišne knjige vode se u cilju utvrđivanja pravnog statusa nekretnina. One sadržavaju sljedeće podatke:

  • oznaku nekretnine (uključujući čestice od kojih se sastoji)
  • podrobne podatke o vlasniku/vlasnicima nekretnine ili posjedniku prava na dugoročno plodouživanje
  • podatke o stvarnim pravima drugih stranaka
  • vrstu i iznos hipoteke upisane na nekretnini.

Zemljišne knjige javne su isprave kojima svi imaju pristup. Od lipnja 2010. Poveznica se otvara u novom prozoruzemljišnim knjigama može se pristupiti elektroničkim putem upisivanjem broja isprave.

Nadalje, bilo tko može dobiti izvadak iz zemljišne knjige ili potvrdu o zatvaranju zemljišne knjige.

Naplaćuje li se pristup zemljišnim knjigama u Poljskoj?

Pristup se zemljišnim knjigama ne naplaćuje.

Naknada se naplaćuje za izdavanje izvatka iz zemljišne knjige ili potvrde o zatvaranju zemljišne knjige.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/09/2014