Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Švédsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: švédština

Tato část poskytuje stručné informace o švédském Rejstříku nemovitého majetku, který se skládá z pěti integrovaných složek, včetně katastru nemovitostí.


Jaké informace obsahuje švédský katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí se skládá z několika částí a je multifunkčním vnitrostátním rejstříkem poskytujícím informace o:

 • nemovitých věcech a vlastnických podílech
 • správních jednotkách
 • adresách
 • geometrických rozměrech nemovitostí (katastrálních mapách)
 • vlastnících
 • hypotékách
 • věcných břemenech a služebnostech
 • územních a jiných plánech a nařízeních
 • historických monumentech
 • pozemkových hranicích
 • věcných právech
 • archivech
 • budovách
 • zdaňování nemovitostí

Katastr nemovitostí vede Odkaz se otevře v novém okně.Švédský katastrální a zeměměřičský úřad.

Je přístup do švédského katastru nemovitostí zdarma?

Za informace získané během osobní návštěvy nebo telefonického hovoru se neplatí. O informace lze rovněž žádat na základě zásady transparentnosti. Za elektronický přístup k registru se účtuje poplatek, vyjma služby Odkaz se otevře v novém okně.Min fastighet (Moje nemovitost), která není zpoplatněna.

Jak vyhledávat ve švédském katastru nemovitostí?

Přímo na stránkách Švédského katastrálního a zeměměřičského úřadu je k dispozici řada způsobů elektronického vyhledávání, případně lze vyhledávat prostřednictvím stránek Odkaz se otevře v novém okně.Lantmäteriets återförsäljare (což je prodejce produktů úřadu a jeho služby jsou popsány na stránkách úřadu či katastru). Většina služeb je k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Služby jsou poskytovány přímo online nebo s pozdějším zpracováním. Internetové stránky Švédského katastrálního a zeměměřičského úřadu nabízí službu

 • Odkaz se otevře v novém okně.Min fastighet (Moje nemovitost), která přináší podrobné informace přístupné pouze vlastníkovi nemovitosti.

K informacím je rovněž možné získat přístup z jiných zemí prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.EULIS (Evropská pozemková informační služba).

Historie švédského katastru nemovitostí

Elektronický katastr se začal vytvářet v roce 1970. V roce 1995 bylo dokončeno uložení všech informací. Postupně je rozvíjeno technické prostředí katastru nemovitostí a způsoby nahlížení do něj. Plánuje se zavedení zcela nové technologické platformy. Práce v tomto smyslu již započaly a budou v následujících letech pokračovat.

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropská pozemková informační služba (Eulis)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/11/2020