Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Švédsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: švédčina.

V tejto časti získate prehľad o katastri nehnuteľností vo Švédsku, ktorého jednu z piatich neoddeliteľných súčastí tvorí pozemkový register.


Čo ponúka švédsky kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností, ktorého súčasťou je aj pozemkový register, je viacúčelový vnútroštátny register, ktorý poskytuje informácie o:

 • nehnuteľnostiach a spoločnom vlastníctve,
 • administratívnych členeniach,
 • adresách,
 • geometrických rozmeroch nehnuteľnosti/katastrálnych mapách,
 • vlastníctve,
 • hypotékach a hypotekárnych zmluvách,
 • vecných bremenách a užívacích právach,
 • plánoch a predpisoch týkajúcich sa využívania pozemku,
 • historických pamiatkach,
 • pozemkových hraniciach,
 • nájomných právach,
 • archívoch,
 • budovách,
 • dani z nehnuteľnosti.

Kataster nehnuteľností vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédsky úrad pre mapovanie a registráciu katastrálnych a pozemkových informácií (Lantmäteriet).

Je prístup do švédskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Za poskytnutie informácií počas osobných návštev alebo telefonicky sa neúčtuje žiadny poplatok. O informácie je možné požiadať na základe zásady prístupu k verejným dokumentom. Za elektronický prístup do katastra sa platí poplatok, okrem služby Odkaz sa zobrazí v novom okneMin fastighet (moja nehnuteľnosť), ktorá je bezplatná.

Ako vyhľadávať vo švédskom katastri nehnuteľností

Niekoľko elektronických vyhľadávacích služieb je priamo k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Švédskeho úradu pre mapovanie a registráciu katastrálnych a pozemkových informácií alebo prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknezástupcov úradu (ktorí sú uvedení na stránke úradu). Väčšina služieb si vyžaduje zaplatenie poplatku. Prístup k vyhľadávaniu je možný prostredníctvom online služieb alebo po zvolení a následnom spracovaní požiadavky. Webová stránka úradu ponúka aj službu

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneMin fastighet (moja nehnuteľnosť), ktorá obsahuje podrobné informácie dostupné výlučne pre majiteľa nehnuteľnosti.

Prístup k informáciám je možný aj z iných krajín prostredníctvom portálu Európskeho pozemkového informačného servisu Odkaz sa zobrazí v novom okneEULIS.

História švédskeho katastra nehnuteľností

Vytváranie elektronického katastra sa začalo v roku 1970. Archivácia všetkých informácií sa dokončila v roku 1995. Technické podmienky katastra nehnuteľností sa postupne rozvíjajú, ako aj spôsoby prístupu do katastra. Plánuje sa zavedenie novej technológie do katastra nehnuteľností. Začali sa už práce v tomto smere a budú pokračovať aj počas nasledujúcich rokov.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky pozemkový informačný servis (Eulis)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020