Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Slovenien

Dette afsnit giver et overblik over Sloveniens matrikelregister.


Hvad indeholder det slovenske matrikelregister?

Det Link åbner i nyt vindueslovenske matrikelregister indeholder de juridiske oplysninger vedrørende fast ejendom, såsom oplysninger om ejere, pantehæftelser og servitutter.

Der findes ligeledes et Link åbner i nyt vinduematrikelkort indeholdende de faktuelle oplysninger vedrørende ejendommen.

Matrikelregistret henhører under og forvaltes af Republikken Sloveniens Højesteret.

Er der gratis adgang til det slovenske matrikelregister?

Der er offentlig elektronisk adgang til matrikelregistret via e-Sodstvo-portalenLink åbner i nyt vinduehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html . Adgangen til oplysningerne er gratis, men det kræver, at man opretter sig som bruger.

Der er ligeledes offentlig adgang til matrikelregistret ved alle byretter i Slovenien, på notarkontorer og hos lokale myndigheder, hvor enkeltpersoner kan få en bekræftet kopi af en udskrift af matrikelregistret. Der skal betales et gebyr for disse udskrifter.

Hvordan søger jeg i det slovenske matrikelregister?

Man kan få adgang til data ved at indtaste følgende søgekriterier:

  • matrikelkommune og matrikelnummer
  • matrikelkommune, bygningsnummer og individuelt enhedsnummer
  • ejendommens identifikationsnummer (ejendoms-id)
  • identifikationsnummer på den pågældende rettighed (rettigheds-id).

Det slovenske matrikelregisters historie

Den nye elektroniske portal har været tilgængelig siden 2011. Inden da kunne man få adgang til oplysninger i den gamle "matrikelbog".

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 27/03/2018