Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kinnistusraamatud - Sloveenia

Sellel lehel antakse ülevaade Sloveenia kinnistusregistrist.


Millist teavet Sloveenia kinnistusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia kinnistusregister keskendub kinnisasjade õiguslikele asjaoludele, näiteks omanikele, hüpoteekidele ja servituutidele.

Samuti on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenmaakataster, mis keskendub kinnisasjade faktilistele asjaoludele.

Kinnistusregistri omanik ja haldaja on Sloveenia Vabariigi Ülemkohus.

Kas juurdepääs Sloveenia kinnistusregistrile on tasuta?

Kinnistusregistrile pakutakse avalikku elektroonilist juurdepääsu e-kohtu portaalis (e-Sodstvo) Lingil klikates avaneb uus akenhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Juurdepääs registrile on tasuta, aga enne tuleb end portaalis kasutajaks registreerida.

Avalikku juurdepääsu kinnistusregistrile pakutakse ka kõigis Sloveenia kohalikes kohtutes, notaribüroodes ja haldusüksustes, kus eraisikutel on võimalik saada kinnistusregistri väljavõtetest kinnitatud koopiaid. Kinnitatud koopiate eest tuleb maksta tasu.

Päringu tegemine Sloveenia kinnistusregistris

Andmetele pääsete ligi, kui sisestate järgmised otsingukriteeriumid:

  • katastri omavalitsus ja maatüki number;
  • katastri omavalitsus, ehitise number ja ehitise eraldiseisva osa number;
  • omandi identifitseerimisnumber (omandi ID);
  • omandiõiguse identifitseerimisnumber (omandiõiguse ID).

Sloveenia kinnistusregistri ajalugu

Alates 2011. aastast on kasutusel uus elektrooniline portaal. Enne seda sai teavet vanal viisil kinnistusraamatust.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/03/2018