Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri dalībvalstīs - Slovēnija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovēnijas zemesgrāmatu.


Ko Slovēnijas zemesgrāmata piedāvā

Saite atveras jaunā logāSlovēnijas zemesgrāmata satur juridiskus faktus, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, piemēram, informāciju par īpašniekiem, hipotēkām un servitūtiem.

Ir pieejams arī Saite atveras jaunā logāzemes kadastrs, kurā sniegta informācija par nekustamā īpašuma faktiskajiem apstākļiem.

Zemesgrāmata pieder Slovēnijas Republikas Augstākajai tiesai, kas to arī pārvalda .

Vai piekļuve zemesgrāmatai ir bez maksas?

Zemesgrāmata elektroniskā formā ir publiski pieejama e-Sodstvo portālā: Saite atveras jaunā logāhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Dati ir pieejami bez maksas, taču ir nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Zemesgrāmata ir publiski pieejama arī visās Slovēnijas vietējās tiesās, pie notāriem un pārvaldes struktūrās, kur personas var iegūt zemesgrāmatas izraksta apliecinātu kopiju. Par apliecināta zemesgrāmatas izraksta sagatavošanu tiek iekasēta maksa.

Kā veikt meklēšanu Slovēnijas zemesgrāmatā

Jūs varat piekļūt datubāzei, ievadot šādus meklēšanas kritērijus:

  • kadastra pašvaldību un zemesgabala numuru;
  • kadastra pašvaldību, ēkas numuru un atsevišķas daļas numuru;
  • īpašuma identifikācijas numuru (īpašuma ID);
  • tiesības identifikācijas numuru (tiesības ID).

Slovēnijas zemesgrāmatas vēsture

Jaunais elektroniskais portāls ir pieejams kopš 2011. gada. Līdz tam informācija bija pieejama vecajā “zemesgrāmatā”.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāhttp://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 27/03/2018