Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste w państwach członkowskich - Słowenia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie słoweński rejestr nieruchomości.


Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze nieruchomości?

Link otworzy się w nowym oknieSłoweński rejestr nieruchomości zawiera informacje prawne dotyczące nieruchomości, np. na temat właścicieli, hipotek i służebności.

Dostępny jest także Link otworzy się w nowym okniesłoweński kataster nieruchomości, który zawiera przede wszystkim dane o stanie faktycznym nieruchomości.

Rejestr nieruchomości jest prowadzony przez Sąd Najwyższy Republiki Słowenii.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Publiczny dostęp elektroniczny do rejestru nieruchomości można uzyskać za pośrednictwem portalu e-Sodstvo Link otworzy się w nowym okniehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Dostęp do danych jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

Publiczny dostęp do rejestru nieruchomości jest możliwy we wszystkich sądach rejonowych w Słowenii, w kancelariach notarialnych i w jednostkach administracyjnych, w których osoby fizyczne mogą uzyskać poświadczony odpis z rejestru nieruchomości. Za wydawanie poświadczonych odpisów z rejestru nieruchomości pobierana jest opłata.

Przeszukiwanie słoweńskiego rejestru nieruchomości

Dostęp do danych można uzyskać, wprowadzając następujące kryteria wyszukiwania:

  • gmina katastralna i numer działki;
  • gmina katastralna, numer budynku i numer lokalu;
  • numer porządkowy nieruchomości (identyfikator nieruchomości);
  • numer porządkowy prawa (identyfikator prawa).

Historia słoweńskiego rejestru nieruchomości

Nowy portal elektroniczny jest dostępny od 2011 r. Wcześniej informacje można było znaleźć w starych „księgach nieruchomości”.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2018