Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kiinteistörekisterit - Slovakia

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Slovakian kiinteistörekisteriin.


Millaisia tietoja Slovakian kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian kiinteistörekisteriportaalin (Slovenský katastrálny portál) omistavatLinkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian tasavallan geodesia-, kartografia- ja maarekisterilaitos (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) ja kiinteistörekisteristä vastaava keskusviranomainen. Portaalin ylläpidosta vastaa Bratislavan geodesian ja kartografian laitos (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portaalin kautta on saatavissa oikeudellista ja konkreettista tietoja kiinteistöjen omistuksesta. Tiedot päivitetään kerran viikossa kiinteistörekisteritoimistoista saatavien tietojen perusteella. Hakuja voi tehdä slovakin ja englannin kielellä. Portaalin kautta on saatavilla seuraavanlaisia tietoja:

 • valikoituja geodeettisia tietoja – kiinteistörekisterikartat
 • valikoituja kuvaustietoja palstoista, rakennuskohteista, asuin- ja muista rakennuksista sekä omistussuhteista
 • kuntarekisteri, katasteri
 • tilastoraportteja
 • erityyppisten tonttien kokonaisarvo
 • tietoa kiinteistörekisterin eri menettelyjen vaiheista
 • ilmoitukset tehdyistä rekisteröintihakemuksista.

Nk. omistusasiakirja (list vlastníctva) sisältää tiedot kiinteistöistä, omistajista ja heidän kiinteistöihin kohdistuvista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tarkemmin eriteltynä asiakirjassa on:

 • yksilöllinen numero
 • sen piirikunnan nimi, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee
 • kyseisen kunnan nimi
 • maarekisteripiirin nimi.

Omistusasiakirja jakautuu kolmeen osaan:

Osa A – kiinteistön tiedot, jossa luetellaan omistusoikeuksien kohteena olevat kiinteistöt (kiinteistön kokonaisuus) ja niiden

 • pinta-ala
 • palstatyyppi
 • käyttötarkoitusta osoittava koodi
 • merkitys suhteessa kunnan rakennettuun alueeseen
 • muut osaan A liittyvät selvitykset.

Osa B – omistaja tai muut oikeudenhaltijat, sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • alkuperäinen sukunimi tai kiinteistön omistajan tai muun oikeudenhaltijan nimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus tai yritysrekisterinumero
 • osakeosuus
 • omistusoikeus julkisen rekisterin tai muiden asiakirjojen perusteella
 • virallinen osoite tai kotipaikka
 • muut osaan B liittyvät selvitykset.

Osa C – vastattavat sisältää seuraavat tiedot:

 • rasitteet (rasitteen sisältö, rasiteoikeuden haltijan yksilöinti, rasitteen kirjaaminen omistuksen vahvistaviin asiakirjoihin)
 • panttioikeudet (pantinhaltijan yksilöinti) ja etuosto-oikeuksista, jos tämä vaikuttaa hallintaoikeuteen
 • muut oikeudet, jos ne on sovittu hallintaoikeuden ehdoiksi
 • muut osaan B liittyvät selvitykset
 • tehdyt lisäykset/korjaukset.

Osa C ei sisällä tietoja velkojen määrästä.

Onko Slovakian kiinteistörekisterin tietojen käyttö ilmaista?

Kuka tahansa voi käyttää kiinteistörekisterin tietoja maksutta.

Slovakian kiinteistörekisterin historiaa

Kiinteistörekisteri on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Syyskuusta 2007 alkaen rekisterin käyttö on ollut maksutonta.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKiinteistörekisterin verkkosivut, Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian tasavallan geodesia-, kartografia- ja maarekisterilaitoksen verkkosivut


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/08/2019