Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre funciare în statele membre - Slovacia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a registrului funciar al Slovaciei.


Ce informații oferă registrul funciar al Slovaciei?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul registrului funciar al Slovaciei (Slovenský katastrálny portál) este găzduit de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Slovace (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) și de o autoritate publică centrală pentru registrele funciare. Portalul este exploatat și întreținut de Institutul Geodezic și Cartografic din Bratislava (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portalul oferă informații juridice și faptice cu privire la deținerea de bunuri imobile. Acesta este actualizat o dată pe săptămână de birourile corespunzătoare ale registrului funciar. Funcția de căutare este disponibilă în limbile slovacă și engleză. Portalul pune la dispoziție:

 • date selectate din dosarul cu informații geografice – hărți cadastrale;
 • date selectate din dosarul cu informații descriptive – informații privind parcelele, structurile, blocurile, clădirile nerezidențiale și actele de proprietate;
 • registrul municipiilor, registrul districtelor cadastrale;
 • rapoarte statistice;
 • valori cumulate în funcție de tipul de teren;
 • informații privind stadiul procedurii în fața registrului funciar;
 • notificări privind cererile de înregistrare analizate.

Un act de proprietate (list vlastníctva) furnizează informații despre proprietate, proprietarii acesteia și drepturile corespunzătoare proprietății, precum și informații suplimentare privind drepturile în materie de proprietate. Mai precis, acesta cuprinde:

 • un număr unic;
 • numele districtului în care se află respectivul bun imobil;
 • numele municipiului relevant;
 • numele districtului cadastral.

Acesta este format din trei părți:

Partea A – active corporale, care enumeră toate proprietățile care fac obiectul drepturilor de proprietate, oferind detalii cu privire la:

 • suprafață;
 • tipurile de parcele;
 • un cod care indică utilizarea permisă a terenului;
 • relevanța pentru suprafața construită a municipiului;
 • alte detalii explicative legate de aspecte referitoare la partea A.

Partea B – proprietari sau alte persoane care dețin drepturi asupra bunului, care oferă detalii privind:

 • prenumele;
 • numele;
 • numele dinaintea căsătoriei sau denumirea societății proprietare sau ale altor persoane care dețin drepturi asupra bunului;
 • data nașterii;
 • codul numeric personal sau numărul de înregistrare al organizației;
 • cote de coproprietate;
 • titlul de proprietate: achiziționarea în temeiul unui document public sau a unui alt document;
 • adresa domiciliului permanent sau a sediului social;
 • alte detalii explicative legate de aspecte referitoare la partea B.

Partea C – grevarea, care oferă detalii privind:

 • servituțile (conținutul servituții, numele persoanei care beneficiază în urma servituții, înregistrarea servituții în actul de proprietate al persoanei în cauză);
 • drepturile de retenție (numele creditorului care deține dreptul de retenție) și de preempțiune, în cazul în care acestea afectează drepturile reale (identificarea beneficiarilor drepturilor de preempțiune);
 • alte drepturi, dacă sunt convenite ca fiind drepturi reale;
 • alte detalii explicative legate de aspecte referitoare la partea C;
 • completările/corecturile efectuate.

Partea C nu include date privind valoarea debitului.

Este gratuit accesul la registrul funciar al Slovaciei?

Informațiile disponibile pe portalul registrului funciar sunt puse la dispoziție gratuit pentru oricine.

Istoricul registrului funciar al Slovaciei

Portalul registrului funciar funcționează începând din anul 2004. Din septembrie 2007, informațiile furnizate de portal sunt gratuite prin lege.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al portalului registrului funciar, Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Autorității pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Slovace


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 21/08/2019