Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch

Katastre nehnuteľností v členských štátoch poskytujú rôzne služby, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch môžu líšiť.


Základnými službami, ktoré poskytujú všetky katastre, je však registrovať, skúmať a uchovávať informácie o nehnuteľnostiach, ako sú informácie o polohe a vlastníctve, a poskytovať tieto informácie verejnosti.

Podrobné informácie o registroch v členských štátoch nájdete, ak kliknete na jednu z vlajok uvedených napravo.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 27/04/2016