Jog

A jog állami intézmények által alkotott és kikényszerített szabályok rendszere. A jog a társadalom egyik fő meghatározó eleme, amely a politikai, gazdasági és szociális környezetet alakítja, és alapvetően hozzájárul a társadalmi békéhez. Ezért elengedhetetlenül fontos minden polgár számára, hogy tájékozott legyen az alkalmazandó jogot illetően.

Az Európai Unió (EU) és tagállamai a jogállamiságra, a demokrácia elvére és az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartására épülnek. Ez azt jelenti, hogy a jog mindenki felett áll, mindenkire vonatkozik és azt demokratikus eljárásban fogadják el. Az állam és/vagy a hatóságai által meghozott minden aktusnak és döntésnek összhangban kell lennie az állam jogával. A jog különösen az állampolgárok alapvető jogait és szabadságait garantálja.

Minden uniós tagállamnak megvan a saját joga, jogrendszere és a jog elfogadására vonatkozó alkotmányos követelményei és eljárásai. Ezenkívül minden tagállamot köt az Európai Unió joga és a nemzetközi jog.

Kérjük, keresse fel a releváns aloldalakat, hogy további információkat kapjon az alábbiakról:

Utolsó frissítés: 30/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.