Prawo

Prawo to system norm stworzonych i stosowanych przez instytucje publiczne. Prawo jest podstawowym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie społeczeństwa, który kształtuje środowisko polityczne, gospodarcze i społeczne oraz istotnie przyczynia się do ładu społecznego. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy obywatel orientował się w obowiązującym prawie.

Unia Europejska (UE) i jej państwa członkowskie opierają się na zasadzie rządów prawa, zasadzie demokracji oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. To oznacza, że prawo jest nadrzędne wobec i ma zastosowanie do ogółu oraz że przyjmowane jest w ramach demokratycznej procedury. Wszelkie czynności i decyzje podejmowane przez państwo lub jego organy publiczne muszą być zgodne z prawem. Prawo gwarantuje w szczególności podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

Każde państwo członkowskie UE ma własne prawo, system prawny oraz konstytucyjnie określone wymogi i procedury przyjmowania prawa. Ponadto wszystkie państwa członkowskie są związane prawem Unii Europejskiej oraz prawem międzynarodowym.

Na poszczególnych podstronach znajduje się więcej informacji o:

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.