Pravo

Pravo je sistem pravil, ki jih oblikujejo in izvršujejo organi javne uprave. Pravo je glavni odločujoči dejavnik družbe, ki oblikuje politično, gospodarsko in družbeno okolje ter bistveno prispeva k družbenemu miru. Zato je za vsakega državljana nujno, da je obveščen o veljavnem pravu.

Evropska unija (EU) in njene države članice so utemeljene na vladavini prava, načelu demokracije ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To pomeni, da je pravo nad vsemi in velja za vsakogar ter da se sprejema po demokratičnem postopku. Akti in odločitve, ki jih sprejme država in/ali njeni organi javne uprave, morajo biti v skladu s pravom. Pravo zlasti zagotavlja temeljne pravice in svoboščine državljanov.

Vsaka država članica EU ima svoje lastno pravo, pravni sistem in ustavne zahteve ter postopke za sprejemanje predpisov. Poleg tega vse države članice zavezuje pravo EU in mednarodno pravo.

Prosimo, preglejte ustrezne podstrani za več informacij o:

Zadnja posodobitev: 30/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.