Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept

Informații furnizate de statele membre cu privire la Regulamentul nr. 1259/2010


Informații generale

Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, prin adoptarea de măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă cu implicaţii transfrontaliere. În acelaşi timp, creşterea mobilităţii cetăţenilor pe piaţa internă impune un grad mai ridicat de flexibilitate şi de securitate juridică.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp (denumit Regulamentul Roma III) oferă cetăţenilor soluţii corespunzătoare în materie de securitate juridică, previzibilitate şi flexibilitate, protejează partenerii mai vulnerabili pe parcursul procedurilor de divorţ şi împiedică fenomenul căutării unei instanţe mai favorabile. Regulamentul ajută, de asemenea, la evitarea procedurilor complicate, lungi şi dureroase.

Mai exact, Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 permite cuplurilor internaţionale să convină în prealabil asupra legislaţiei care li s-ar aplica în caz de divorţ sau de separare de drept, atât timp cât legislaţia convenită este cea a statului membru cu care au o legătură mai strânsă. Atunci când cuplul respectiv nu reuşeşte să ajungă la un acord în această privinţă, judecătorii pot utiliza o soluţie comună pentru a stabili ţara a cărei legislaţie se aplică.

Totuşi, acest regulament nu se aplică următoarelor aspecte: capacitatea juridică a persoanelor fizice; existenţa, validitatea sau recunoaşterea unei căsătorii; anularea căsătoriei; numele soţilor; efectele patrimoniale ale căsătoriei; răspunderea părintească; obligaţia de întreţinere, trusturile şi succesiunile. De asemenea, acesta nu afectează aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti.

Regulamentul este un instrument de punere în aplicare a unei cooperări consolidate între statele membre participante. Cooperarea consolidată permite unui grup de cel puţin nouă state membre să pună în aplicare măsuri într-unul din domeniile prevăzute în tratate, în cadrul competenţelor neexclusive ale Uniunii. În conformitate cu articolul 331 din TFUE, statele membre neparticipante îşi păstrează dreptul de a se alătura cooperării consolidate instituite.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului.

Cooperare Consolidată

La 12 iulie 2010, Consiliul a adoptat Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia 2010/405/UE de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept între Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Franţa, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România şi Slovenia. În consecinţă, cele 14 state membre participante au adoptat Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (UE) nr. 1259/2010, care a intrat în vigoare la 21 iunie 2012.

La 21 noiembrie 2012, Comisia a adoptat Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia 2012/714/UE de confirmare a participării Lituaniei la cooperarea consolidată în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept. Decizia respectivă prevede că Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică Lituaniei de la 22 mai 2014.

La 27 ianuarie 2014, Comisia a adoptat Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia 2014/39/UE de confirmare a participării Greciei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Această decizie prevede faptul că Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică Greciei începând cu 29 iulie 2015.

La 10 august 2016, Comisia a adoptat Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia (UE) 2016/1366 de confirmare a participării Estoniei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Decizia respectivă prevede că Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică Estoniei de la 11 februarie 2018

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link relevant

Linkul se deschide într-o fereastră nouăVersiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 09/10/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Belgia


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația belgiană nu prevede condiții formale specifice în ceea ce privește acordurile de desemnare a legii aplicabile în temeiul articolului 7 alineatele (2) – (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În ceea ce privește normele referitoare la desemnarea legii aplicabile, articolul 55 alineatul (2) al treilea paragraf din Codul belgian de drept internațional privat (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) prevede că desemnarea se face la prima înfățișare (Legea privind Codul de drept internațional din 16 iulie 2004, publicată în Monitorul belgian la 27 iulie 2004 și intrată în vigoare la 1 octombrie 2004).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 28/07/2017

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Germania


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația germană [articolul 46 litera (d) alineatul (1) din EGBGB] prevede că acordurile privind desemnarea legii aplicabile în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) — (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 trebuie înregistrate la notar. Articolul 127 litera (a) din Codul civil se aplică mutatis mutandis.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Legislația germană [articolul 46 litera (d) alineatul (2) din EGBGB] prevede că soții pot desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 până la încheierea audierii în primă instanță.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 22/06/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Estonia


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

În conformitate cu articolul 641 alineatele (2) și (3) din Legea privind dreptul familiei, soții pot încheia un acord privind legea aplicabilă divorțului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului, prezentându-se personal pentru a semna un act notarial autentificat. Începerea unei proceduri de divorț în fața unei instanțe poate înlocui actul notarial autentificat.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În conformitate cu articolul 641 alineatul (4) din Legea privind dreptul familiei, soții pot încheia un acord și îl pot modifica în orice moment până la acceptarea unei cereri de divorț de către un notar sau, în cadrul unei proceduri judiciare, până la încheierea procedurii preliminare sau până la expirarea termenului de depunere a cererilor în cadrul procedurii scrise.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/04/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Grecia


În urma notificării din partea Greciei cu privire la această chestiune, Comisia Europeană, în decizia sa din 27.1.2014 (JO L 23, p. 41), confirmă participarea Greciei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 (denumit în continuare „Regulamentul Roma III”).

În conformitate cu decizia menționată mai sus, Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică în Grecia începând cu data de 29 iulie 2015.


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

În dreptul elen nu există condiții formale suplimentare pentru acordurile privind desemnarea legislației aplicabile, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În dreptul elen nu există posibilitatea de a desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 01/12/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Spania


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația spaniolă prevede condiții formale suplimentare pentru acordurile privind desemnarea legii aplicabile în conformitate cu articolul 7 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010, și anume: desemnarea legii aplicabile trebuie să fie făcută prin încheierea unui act autentic cu forță executorie (în fața unui notar public) sau a unui „document autentic” (un document datat și semnat de către părți în mod neechivoc, chiar dacă nu are forma unui instrument notarial).

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În conformitate cu legislația spaniolă, soții nu pot desemna legea aplicabilă în fața instanței în cadrul procedurii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 08/06/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Franţa


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Regulamentul impune trei condiții formale pentru valabilitatea acordului prin care se optează pentru legea aplicabilă: actul trebuie să fie redactat în scris și să fie datat și semnat de părți.

În regulament se specifică posibilitatea ca statele să prevadă condiții formale suplimentare și modul în care acestea se aplică în funcție de situația soților.

Dreptul francez nu prevede nicio dispoziție privind condițiile formale impuse pentru validitatea unui acord prin care se optează pentru legea aplicabilă în materie de divorț sau de separare legală. Franța nu a făcut deci declarația prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (a).

Prin urmare, soții au libertatea de a se adresa, dacă doresc, oricărui profesionist în domeniul dreptului care să le ofere informații utile.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Acordul prin care soții desemnează legea aplicabilă în cazul divorțului sau a separării legale poate fi încheiat și modificat în orice moment, însă cel târziu până în momentul sesizării instanței.

Cu toate acestea, dacă legea forului prevede astfel, legea aplicabilă poate fi desemnată de către soți și în fața instanței, în cursul procedurii [articolul 5 alineatele (2) și (3)].

Această posibilitate nu este prevăzută în mod expres în dreptul francez, de aceea Franța nu a făcut declarația prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (b).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/01/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Letonia


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația letonă nu prevede alte condiții de formă față de cele menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 pentru acordurile prin care se exprimă opțiunea în materie de lege aplicabilă.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Legislația letonă nu prevede posibilitatea ca legea aplicabilă să fie aleasă în fața instanței, după inițierea procedurii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 25/09/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Luxemburg


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Luxemburgul nu prevede în prezent nicio condiție formală suplimentară.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În Luxemburg nu există posibilitatea de a desemna legea aplicabilă în fața instanței, în cursul procedurii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 24/04/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Ungaria


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Pentru acordurile privind alegerea legea aplicabilă, nu se aplică alte cerințe formale decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Cei doi soți pot alege legea aplicabilă cel târziu în termenul stabilit de instanță în etapa de pregătire a procesului.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/01/2019

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Austria


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația austriacă nu prevede condiții de formă suplimentare pentru încheierea unui acord privind desemnarea legii aplicabile în temeiul articolului 7 alineatele (2) — (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Dreptul austriac [articolul 11 alineatul (3) din IPRG] prevede că soții pot desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 și în fața instanței judecătorești pe parcursul procedurii, cu condiția ca alegerea să fie exercitată în mod explicit și nu doar prin comportament tacit.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/08/2017

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Portugalia


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Nimic de comunicat.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Nimic de comunicat.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/09/2020

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - România


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Nu există condiții de formă suplimentare pentru încheierea acordurilor privind desemnarea legii în afara celor de la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În temeiul legislației române, soții pot desemna legea aplicabilă divorțului și după ce instanța a fost sesizată, dar nu mai târziu de data primei ședințe de judecată la care soții au fost citați legal.

Reproducem mai jos textele relevante din Codul civil.

Art. 2598.

Data convenției de alegere a legii aplicabile

(1) Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului se poate încheia sau modifica cel mai târziu până la data sesizării autorității competente să pronunțe divorțul.

(2) Cu toate acestea, instanța judecătorească poate să ia act de acordul soților cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate.

Art. 2599.

Forma convenției de alegere a legii aplicabile

Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului trebuie încheiată în scris, semnată și datată de soți.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 17/06/2020