Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

  • Domov
  • ...
  • Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Belgija


Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Belgijska zakonodaja ne določa posebnih formalnih zahtev za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Glede pravil o izbiri prava, ki se uporabi, tretji pododstavek člena 55(2) belgijskega zakonika o mednarodnem zasebnem pravu (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) določa, da mora biti dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, sklenjen na prvi obravnavi (zakon o zakoniku o mednarodnem zasebnem pravu z dne 16. julija 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge z dne 27. julija 2004, ki je začel veljati 1. oktobra 2004).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 28/07/2017