Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Duitsland


Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Naar Duits recht (artikel 46d, lid 1, EGBGB) moet een rechtskeuzeovereenkomst overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 worden vastgelegd in een notariële akte. Artikel 127a van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Naar Duits recht (artikel 46d, lid 2, EGBGB) kunnen echtgenoten overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 het toepasselijke recht kiezen totdat de mondelinge behandeling in eerste aanleg is afgesloten.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 22/06/2020