Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Tyskland


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskišpanjolskičeškidanskiestonskigrčkiengleskifrancuskitalijanski već su prevedeni.

Enligt tysk lagstiftning (artikel 46d.1 i lagen om införande av civillagen – EGBGB) ska ett lagvalsavtal i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010 registreras i en notarieakt. Artikel 127a i civillagen (BGB) gäller i tillämpliga delar.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskišpanjolskičeškidanskiestonskigrčkiengleskifrancuskitalijanski već su prevedeni.

Enligt tysk lagstiftning (artikel 46d.2 i EGBGB) kan makarna kan välja tillämplig lag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010 fram till avslutandet av förhandlingen i första instans.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 22/06/2020