Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Duitsland


Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskišpanjolskičeškidanskiestonskigrčkiengleskifrancuskitalijanski već su prevedeni.

Naar Duits recht (artikel 46d, lid 1, EGBGB) moet een rechtskeuzeovereenkomst overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 worden vastgelegd in een notariële akte. Artikel 127a van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskišpanjolskičeškidanskiestonskigrčkiengleskifrancuskitalijanski već su prevedeni.

Naar Duits recht (artikel 46d, lid 2, EGBGB) kunnen echtgenoten overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 het toepasselijke recht kiezen totdat de mondelinge behandeling in eerste aanleg is afgesloten.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/06/2020