Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Nemecko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. e) bod 1 EGBGB) musí byť dohoda o voľbe rozhodného práva na základe článku 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zaznamenaná notárskym zápisom. Článok 127 písm. a) občianskeho zákonníka sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. e) bod 2 EGBGB) si manželia môžu na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zvoliť rozhodné právo až do skončenia pojednávania v prvostupňovom konaní.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/01/2021