Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

  • Domov
  • ...
  • Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Nemčija


Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Po nemški zakonodaji (člen 46(e)(1) EGBGB) je treba dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu z odstavki 2–4 člena 7 Uredbe (EU) št. 1259/2010 evidentirati v obliki notarskega zapisa. Člen 127(a) Civilnega zakonika se uporabi smiselno.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po nemški zakonodaji (člen 46(e)(2) EGBGB) lahko zakonca izbereta pravo, ki se uporabi, v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010 vse do konca zadnje obravnave na prvi stopnji.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 26/01/2021