Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Igaunija


7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Saskaņā ar Ģimenes tiesību likuma 641 panta 2. un 3. punktu vienošanos par tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai, atbilstoši Padomes Regulai (ES) Nr. 1259/2010 laulātie var noslēgt personīgi notariāli apliecinātā formā, vai šādu vienošanos var ierakstīt tiesvedības protokolā, kas aizstāj notariāli apliecināto formu.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Saskaņā ar Ģimenes tiesību likuma 641 panta 4. punktu laulātie minēto vienošanos var noslēgt vai grozīt jebkurā laikā līdz brīdim, kad notārs ir saņēmis laulības šķiršanas pieteikumu vai tiesvedības laikā līdz sākotnējās tiesvedības pabeigšanai, vai līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam rakstveida procedūrā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 20/04/2020