Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Estland


Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Krachtens § 641, leden 2 en 3, van de wet inzake het familierecht kunnen echtgenoten conform Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad een overeenkomst over het op de echtscheiding toepasselijke recht sluiten in de vorm van een notariële akte. In het geval van een gerechtelijke echtscheidingsprocedure kan een dergelijke overeenkomst worden geregistreerd als een substituut voor een notariële akte.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Krachtens § 641, lid 4, van de wet inzake het familierecht kunnen echtgenoten te allen tijde een dergelijke overeenkomst sluiten en wijzigen totdat het verzoek om echtscheiding door een notaris is aanvaard of, in een gerechtelijke procedure, totdat de inleidende fase is afgesloten of, in een schriftelijke procedure, totdat de termijn voor het indienen van verzoeken is verstreken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 20/04/2020