Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Estónsko


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa § 641 ods. 2 a 3 zákona o rodinnom práve sa v súvislosti s rozvodom môžu manželia dohodnúť na rozhodnom práve podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 osobne, a to notársky overeným úkonom, alebo je možné ako náhradu za notársky overený úkon zaznamenať začatie takéhoto súdneho konania.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa § 641 ods. 4 zákona o rodinnom práve môžu manželia uzatvárať a upravovať uvedené dohody kedykoľvek až do prijatia návrhu na rozvod manželstva notárom, alebo v rámci súdneho konania, a to až do ukončenia predbežného konania alebo uplynutia lehoty na podanie návrhu v rámci písomného postupu konania.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/04/2020