Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

  • Domov
  • ...
  • Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Španija


Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Španska zakonodaja določa dodatne formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010: dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, je treba skleniti v obliki javne listine (pred notarjem) ali v obliki documento auténtico (dokument z nedvoumnim datumom in podpisom strank, tudi če ni v obliki notarske listine).

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po španski zakonodaji zakonca prava, ki naj ga uporabi sodišče, ne moreta izbrati med postopkom.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 08/06/2020