Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Βουλγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Οι διατάξεις του άρθρου 123 παράγραφος 2 του οικογενειακού κώδικα ορίζουν τη διαδικασία σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς μπορούν να έλθουν σε επαφή με διαμεσολαβητή ή να ασκήσουν αγωγή ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου (rayonen sad) του τόπου της κατοικίας του παιδιού. Ύστερα από ακρόαση των γονέων, το δικαστήριο θα επιλύσει τη διαφορά και θα αποφανθεί αν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα του παιδιού να ταξιδέψει στο εξωτερικό με σκοπό την κάλυψη ειδικής ανάγκης. Σύμφωνα με πάγια νομολογία, όταν το δικαστήριο καλείται να υποκαταστήσει τη γονική συναίνεση όσον αφορά την έκδοση διαβατηρίου ή την έξοδο από τη χώρα, μπορεί να αποφασίσει να δώσει τη σχετική άδεια, εάν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Ωστόσο η άδεια εξόδου από τη χώρα δίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένη χώρα ή σειρά χωρών που καθορίζονται εκ των προτέρων. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (varhoven kasatsionen sad), δεν μπορεί να δοθεί άδεια απεριόριστων μετακινήσεων του παιδιού εκτός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στον έναν από τους δύο γονείς.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτραπεί σε ένα παιδί να εγκαταλείψει προσωρινά το έδαφος της Βουλγαρίας συνοδευόμενο από τον ένα μόνο γονέα είναι η συναίνεση του άλλου γονέα, με συμβολαιογραφική δήλωση, για μετακίνηση στο εξωτερικό ή η έκδοση δικαστικής απόφασης που υποκαθιστά τη συναίνεση του γονέα, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του οικογενειακού κώδικα. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως συναίνεση για τη μετεγκατάσταση του παιδιού σε άλλη χώρα.

Για να συναινέσει ο άλλος γονέας σε αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των γονέων, που να εγκριθεί από το δικαστήριο, ή δικαστική απόφαση που να χορηγεί το δικαίωμα επιμέλειας στον γονέα ο οποίος επιθυμεί την αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού. Η εν λόγω συμφωνία/απόφαση πρέπει να διευκρινίζει τον τόπο διαμονής του γονέα και του παιδιού, να δηλώνει τη χώρα και να ορίζει τον κατάλληλο τρόπο διεξαγωγής των προσωπικών σχέσεων με τον άλλο γονέα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο γονέας και το παιδί θα ζουν σε διαφορετικές χώρες. Η ύπαρξη συμφωνίας εγκεκριμένης από το δικαστήριο ή δικαστικής απόφασης διασφαλίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού προστατεύεται και ότι η μετεγκατάσταση δεν θα εμποδίσει τη διατήρηση της επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην απάντηση στο πρώτο ερώτημα.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Στην πρώτη περίπτωση, είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης, σε ελεύθερο κείμενο, για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των γονέων, που να εγκριθεί από το δικαστήριο, ή δικαστική απόφαση που να χορηγεί το δικαίωμα επιμέλειας στον γονέα ο οποίος επιθυμεί την αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού. Η εν λόγω συμφωνία/απόφαση πρέπει να διευκρινίζει τον τόπο διαμονής του γονέα και του παιδιού, να δηλώνει τη χώρα και να ορίζει τον κατάλληλο τρόπο διεξαγωγής των προσωπικών σχέσεων με τον άλλο γονέα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο γονέας και το παιδί θα ζουν σε διαφορετικές χώρες.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/06/2017