Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonito odvođenje djeteta - Bugarska

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

Postupak u slučaju nesuglasja između roditelja propisan je u odredbama članka 123. stavka 2. Obiteljskog zakona. Oni se u tim slučajevima mogu obratiti izmiritelju ili podnijeti tužbu okružnom sudu u mjestu djetetova trenutačnog prebivališta, koji će nakon što sasluša roditelje odlučiti o tome treba li pravo djeteta na putovanje u inozemstvo ostvariti s obzirom na konkretnu potrebu. U skladu s ustaljenom sudskom praksom, kada sud daje zamjensku suglasnost za izdavanje putovnice ili za odlazak djeteta na putovanje, putovanje se može odobriti ako je to u interesu djeteta, pri čemu se dopuštenje za napuštanje zemlje izdaje za određeno razdoblje te za konkretnu zemlju ili zemlje. U skladu s ustaljenom sudskom praksom Vrhovnog kasacijskog suda, nijednom se roditelju ne može izdati dopuštenje za neograničeno putovanje djeteta izvan Republike Bugarske.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Izjava o putovanju djeteta u inozemstvo koju je ovjerio javni bilježnik ili zamjenska suglasnost suda u skladu s člankom 123. stavkom 2. Obiteljskog zakona nužni su preduvjet kako bi dijete moglo privremeno napustiti državno područje Republike Bugarske u pratnji samo jednog roditelja. Taj se preduvjet ne može tumačiti kao suglasnost za preseljenje djeteta u drugu državu.

Za suglasnost drugog roditelja za promjenu mjesta uobičajenog boravišta djeteta potreban je sporazum između roditelja koji je potvrdio sud ili presuda kojom se prava skrbništva dodjeljuju roditelju koji pokreće postupak preseljenja djeteta, pri čemu se u tom sporazumu / presudi navode buduće mjesto boravišta roditelja i djeteta te država i utvrđuje odgovarajući modalitet odnosa s drugim roditeljem s obzirom na činjenicu da će taj roditelj i dijete živjeti u različitim državama. Sporazumom koji je odobrio sud ili presudom osigurava se zaštita najboljih interesa djeteta kao i to da preseljenje neće spriječiti dijete da održava kontakt s drugim roditeljem.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Vidi odgovor na prvo pitanje.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

U prvom slučaju potrebna je izjava u obliku slobodnog teksta o suglasnosti za putovanje u inozemstvo. U drugom slučaju, trebao bi postojati sporazum između roditelja koji je potvrdio sud ili presuda kojom se prava skrbništva dodjeljuju roditelju koji pokreće postupak preseljenja djeteta, pri čemu se u tom sporazumu / toj presudi navodi koje će biti mjesto boravišta roditelja i djeteta, navodi se i država te utvrđuje odgovarajući modalitet odnosa s drugim roditeljem s obzirom na činjenicu da će taj roditelj i dijete živjeti u različitim državama.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 13/06/2017