Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Законно отвеждане на дете в друга държава


Опитът показва, че в много случаи неправомерното отвеждане или невръщане (задържане) на дете е отчасти последица от незнанието на т.нар. „отвличащ родител“. Обикновено родителите не знаят условията, при които могат да се предвижват през граница с децата си, или стъпките, които трябва да предприемат, когато пътуват в чужбина законно с тях.

За да получите за всяка отделна държава подробна информация, предназначена да подпомага родителите да се предвижват свободно с децата си по законен начин, моля изберете едно от знамената от менюто вдясно на екрана.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 11/04/2017