Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisėtas vaiko išsivežimas - Kipras

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Tėvas (motina), kuriam (-iai) priklauso išimtinė vaiko globa, gali teisėtai išvežti vaiką į kitą valstybę be kito tėvo (motinos) sutikimo.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Kai nepilnametį vaiką tėvai globoja kartu, norint vaiką išvežti į kitą valstybę, būtina gauti kito tėvo (motinos) sutikimą. Vaiko išvežimas be tokio sutikimo taip pat laikomas nusikalstama veika pagal Baudžiamojo kodekso 154 straipsnį.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Vaikas į kitą valstybę be vieno iš tėvų, kuris kartu su kitu tėvu (motina) globoja vaiką, sutikimo gali būti išvežamas remiantis atitinkamu šeimos teismo sprendimu.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Jeigu vienas iš tėvų nedavė sutikimo laikinai arba visam laikui išvežti vaiką, reikalingas teismo sprendimas. Jeigu sutikimas yra, jo nereikia įforminti konkrečios formos dokumente.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2020