Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Cyprus

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič s výlučnou starostlivosťou môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak obaja rodičia vykonávajú spoločnú starostlivosť o neplnoleté dieťa, na premiestnenie dieťaťa do iného členského štátu je potrebný súhlas druhého rodiča. Premiestnenie bez súhlasu je takisto trestný čin podľa kapitoly 154 trestného zákonníka.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Dieťa možno premiestniť do iného štátu bez súhlasu jedného z rodičov so spoločnou osobnou starostlivosťou na základe príslušného rozsudku rodinného súdu.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V prípade nezískania súhlasu s dočasným alebo trvalým premiestnením je nutný rozsudok súdu. V prípade získania súhlasu neexistuje žiadny konkrétny dokument používaný na udelenie tohto súhlasu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 31/08/2020