Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisėtas vaiko išsivežimas - Čekija

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Vienas iš tėvų, kuris neturi kito iš tėvų sutikimo dėl vaiko išvežimo, turėtų turėti teismo leidimą.

Jei, įgyvendindami savo pareigas, tėvai, visų pirma atsižvelgiant į vaiko interesus, nesusitaria dėl vaikui svarbaus klausimo, sprendimą vieno iš tėvų prašymu priima teismas (Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinio kodekso) su pakeitimais 877 straipsnis). Vaiko išvežimas į kitą šalį taip pat laikomas svarbiu klausimu.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei vaiką ketinama išvežti ilgam laikui (t. y. ne vien tam tikromis progomis, pavyzdžiui, atostogoms), visada reikalingas kito iš tėvų sutikimas, nebent kitas iš tėvų yra visiškai arba iš dalies atleistas nuo savo, kaip vieno iš tėvų, pareigų įgyvendinimo. Tėvų sutikimas reikalingas neatsižvelgiant į tai, ar teismas jau yra priėmęs sprendimą dėl tėvų pareigų (vaiko priežiūros), ar sprendimas dėl vaiko priežiūros dar turi būti priimtas. Nesvarbu, ar tėvai susituokę, ar ne.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei vienas iš tėvų nesutinka su persikėlimu, vietoj vieno iš tėvų sutikimo priimamas teismo sprendimas (Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinio kodekso) su pakeitimais 877 straipsnis).

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Ne, laikinas išvežimas, pavyzdžiui, kad vaikas galėtų praleisti atostogas su vienu iš tėvų, paprastai nelaikomas svarbiu klausimu, kaip apibrėžta Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinio kodekso) su pakeitimais 877 straipsnyje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020