Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lovlig fjernelse af børn

Undgå at blive en "bortførende" forælder ved at have kendskab til, hvordan man på lovlig vis flytter på tværs af grænserne med sine børn.


Erfaringerne viser, at uretmæssig fjernelse eller manglende tilbagegivelse (tilbageholdelse) af et barn ofte skyldes manglende viden hos den såkaldte bortførende forælder. Som regel kender forældre ikke de betingelser, der gælder, når de passerer grænser med deres barn, eller de foranstaltninger, de skal træffe, inden de lovligt kan rejse til udlandet med deres barn.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/01/2019