Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisėtas vaiko išsivežimas - Graikija

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Tėvas (motina) gali teisėtai išvežti vaiką į kitą valstybę be kito tėvo (motinos) sutikimo, kai vaiką išvežančiam tėvui (motinai) priklauso išimtinė tėvų atsakomybė ir jeigu dėl to nepažeidžiama vaiko teisė matytis su kitu tėvu (motina).

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Tais atvejais, kai tėvų atsakomybė priklauso abiem tėvams.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jeigu vaiką išvežti būtina, tačiau kitas tėvas (motina) su tuo nesutinka, šį klausimą, atsižvelgdamas į vaiko interesus, turės išspręsti teismas, be to, jis taip pat priims sprendimą dėl to, ar vaiką reikėtų išvežti.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Pirmiau nurodytos taisyklės dėl reikalavimo gauti kito sutuoktinio sutikimą taikomos nepaisant to, ar vaikas į kitą valstybę išvežamas laikinai, pvz., atostogauti, ar visam laikui.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 06/07/2017