Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonita selitev otroka - Francija

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Če starša skupaj izvršujeta roditeljsko pravico, lahko vsak od njiju potuje z otrokom brez izrecnega soglasja drugega od staršev.

Če roditeljsko pravico izvršuje samo eden od staršev, domnevno ali izrecno soglasje drugega od staršev ni potrebno.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Premestitev otroka zaradi odhoda na dopust:

Če eden od staršev nasprotuje premestitvi otroka v tujino s strani drugega od staršev, lahko pri prefekturi vloži ugovor proti zapustitvi ozemlja, ki velja 15 dni, in/ali od sodišča za družinske zadeve zahteva izdajo prepovedi zapustitve ozemlja brez soglasja obeh staršev (člen 373-2-6 civilnega zakonika), ki velja do polnoletnosti otroka ali do sprejetja nove odločitve. Ukrep prepovedi zapustitve ozemlja brez soglasja obeh staršev otroku onemogoča zapustiti ozemlje. Starši lahko kljub temu občasno dajo soglasje za določeno potovanje otroka, ki ga opravi sam ali z enim od staršev, tako da podajo izjavo pri uradniku pravosodne policije (ki se načeloma poda 5 dni pred začetkom potovanja). Če eden od staršev ne želi podati izjave o soglasju, lahko drugi od staršev pri sodišču začne postopek za pridobitev umika prepovedi zapustitve ozemlja ali enkratnega soglasja, ki otroku omogoča zapustiti ozemlje.

Premestitev zaradi spremembe prebivališča:

Tudi če eden od staršev ne nasprotuje, da otrok zapusti ozemlje, ali če ni bila izdana prepoved zapustitve ozemlja, je v primeru premestitve otroka v drugo državo zaradi spremembe prebivališča otroka potrebno soglasje drugega starša.

Če eden od staršev ni upošteval, da drugi od staršev soglasja za premestitev ni podal, se lahko zahteva odreditev vrnitve otroka, ki temelji na neupravičeni premestitvi otroka.

Razen v posebnih primerih, ko je podan ugovor proti zapustitvi ozemlja ali izdana prepoved zapustitve ozemlja, se ne glede na vrsto premestitve od starša, ki z otrokom zapušča ozemlje, ne zahteva, da dokaže izrecno soglasje drugega od staršev, saj se v razmerju do tretjih oseb takšno soglasje domneva.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če v primeru, ko je bila izdana prepoved zapustitve ozemlja brez soglasja obeh staršev, eden od staršev zavrne podajo soglasja za potovanje otroka, mora drugi od staršev, ki želi otroka premestiti, pri sodišču začeti postopek, na podlagi katerega je otroku lahko dovoljeno, da zapusti ozemlje.

Enako velja, kadar je premestitev namenjena spremembi prebivališča; tisti od staršev, ki se želi z otrokom preseliti, mora v primeru zavrnitve podaje soglasja drugega od staršev začeti postopek pri sodišču za družinske zadeve v kraju prebivališča otroka pred premestitvijo.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Pravila so enaka ne glede na razlog ali trajanje premestitve. Vendar bo pri premestitvi zaradi spremembe prebivališča nepodaja soglasja drugega od staršev privedla do možnosti uporabe posebnih postopkov za vrnitev otroka.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 20/06/2017