Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Irsko

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud druhý rodič nevykonává rodičovskou odpovědnost (guardianship) a pokud nebyl vydán soudní zákaz přemístění dítěte bez souhlasu druhého rodiče.

Pokud před přemístěním dítěte/dětí z dané jurisdikce nebyla podána soudní žádost o výkon rodičovské odpovědnosti, svěření do péče nebo povolení styku s dítětem.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud druhý rodič vykonává rodičovskou odpovědnost vůči dítěti

a/nebo

pokud přemístění dítěte ovlivňuje právo péče o dítě a/nebo právo styku s dítětem

a/nebo

pokud soudní příkaz výslovně stanovil, že před přemístěním dítěte do jiného státu je zapotřebí souhlas druhého rodiče nebo jiné jmenované strany.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Lze podat soudní žádost o povolení zákonného přemístění dítěte.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Ano.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/12/2020