Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisėtas vaiko išsivežimas - Airija

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Jei kitas iš tėvų neturi vaiko globos teisių ir jei nėra teismo nutarimo, kuriuo draudžiama išsivežti vaiką be kito iš tėvų sutikimo.

Jei, prieš išsivežant vaiką (vaikus) iš jurisdikcijos, teismams nepateiktas prašymas dėl globos teisių ar teisės bendrauti.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei kitas iš tėvų yra vaiko globėjas

ir (arba)

jei išsivežus vaiką pažeidžiamos globos teisės ir (arba) teisė bendrauti

ir (arba)

jei teismo nutarime konkrečiai nurodyta, kad prieš išsivežant vaiką į kitą valstybę reikalingas kito iš tėvų arba bet kurios kitos nurodytos šalies sutikimas.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Galima teismui pateikti prašymą dėl leidimo teisėtai išsivežti vaiką.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Taip.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2020