Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Litva

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Přemístění dítěte do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče je možné pouze dočasně (např. o dovolené). Změna státu bydliště vyžaduje souhlas druhého rodiče, nebo soudní rozhodnutí, které určuje místo bydliště dítěte v cizím státě.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud rodiče uzavřeli manželství a nejsou rozvedení, je bez ohledu na skutečnost, zda žijí společně nebo odděleně, nutný souhlas obou rodičů se změnou státu bydliště dítěte.

Pokud jsou rodiče rozvedení a dítě má bydliště u jednoho z nich, vyžaduje trvalé přemístění dítěte do cizího státu rovněž souhlas druhého rodiče, jelikož zřízení trvalého bydliště u jednoho z rodičů neuděluje tomuto rodiči vůči dítěti více práv, nerozhodl-li soud jinak.

Pokud rodiče neuzavřeli manželství a dítě nemá bydliště u žádného z nich, předpokládá se, že rodiče mají stejná práva a ke změně státu bydliště dítěte se vyžaduje souhlas obou rodičů.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Není-li možné získat souhlas druhého rodiče, musí rodič, který se přemisťuje do jiného státu, podat soudu žádost o určení místa bydliště dítěte a úpravu styku s dítětem. Bylo-li zřízeno bydliště, musí rodič požádat o změnu úpravy styku s dítětem.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Litevské právní předpisy nevyžadují dodatečný souhlas rodiče s dočasným přemístěním dítěte do jiného státu.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 21/10/2019