Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nόμιμη μετακίνηση παιδιού - Λιθουανία

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Η μετακίνηση τέκνου σε ξένη χώρα χωρίς τη συναίνεση του πατέρα ή της μητέρας μπορεί να γίνει μόνο σε προσωρινή βάση (π.χ. για διακοπές). Η αλλαγή χώρας διαμονής του τέκνου υπόκειται στη συναίνεση του άλλου γονέα ή σε δικαστική απόφαση που ορίζει τον τόπο κατοικίας του τέκνου σε ξένη χώρα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Εάν οι γονείς είναι έγγαμοι και ο γάμος δεν έχει λυθεί, ανεξαρτήτως του αν ζουν μαζί ή χωριστά, είναι απαραίτητη η συναίνεση και των δύο γονέων για την αλλαγή της χώρας διαμονής του παιδιού.

Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και έχει καθοριστεί η διαμονή του παιδιού με έναν από τους γονείς, για να μετακινηθεί το παιδί σε ξένη χώρα με σκοπό τη μόνιμη διαμονή απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα (μητρική), δεδομένου ότι ο καθορισμός του τόπου διαμονής του παιδιού με έναν από τους γονείς δεν παρέχει σε αυτόν (μητέρα) πρόσθετα δικαιώματα όσον αφορά το παιδί, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά η απόφαση του δικαστηρίου.

Εάν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ο τόπος διαμονής του παιδιού δεν έχει καθοριστεί στον ένα από τους γονείς του, ο πατέρας και η μητέρα έχουν ίσα δικαιώματα και απαιτείται η συναίνεση και των δύο για αλλαγή της χώρας διαμονής του παιδιού.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν δεν συναινεί ο άλλος γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα που επιθυμεί τη μετακίνηση οφείλει να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο θα καθορίσει τον τόπο διαμονής του παιδιού, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με τον άλλο γονέα. Εάν ο τόπος διαμονής έχει ήδη καθοριστεί, ο γονέας προσφεύγει στο δικαστήριο για τον καθορισμό του τρόπου επικοινωνίας.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η λιθουανική νομοθεσία δεν απαιτεί πρόσθετη συναίνεση του πατέρα ή της μητέρας για την προσωρινή παραμονή του τέκνου στο εξωτερικό.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019