Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bērna likumīga aizvešana


Pieredze rāda, ka daudzos gadījumos bērna nelikumīga aizvešana vai neatgriešana (aizturēšana) notiek tā vecāka, kurš veic tā saukto “bērna nolaupīšanu”, nepietiekamu zināšanu dēļ. Parasti vecāki nepārzina nosacījumus, saskaņā ar kuriem viņi var šķērsot robežas ar saviem bērniem, vai pasākumus, kas veicami, kad viņi likumīgi ceļo ārvalstīs ar saviem bērniem.

Lai par konkrētu valsti iegūtu sīkāku informāciju, kura paredzēta, lai palīdzētu vecākiem uzzināt, kā brīvi pārvietoties ar saviem bērniem likumīgā veidā, izvēlieties vienu no karodziņiem labajā pusē.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 11/04/2017