Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagenlig utlandsflytt med barn

Undvik att bli en förälder som ”för bort” ett barn genom att känna till hur man reser över gränser tillsammans med sitt barn på lagligt sätt.


Erfarenheten visar att det ofta är okunskap hos den "bortförande föräldern" som ligger bakom olovliga bortföranden av barn eller situationer där barn inte återförs hem (kvarhållande). Ofta känner föräldrarna inte till villkoren för att kunna resa utomlands med sitt barn utan att bryta mot gällande regler.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 26/10/2020