Συστήματα κατάρτισης των δικηγόρων στα κράτη μέλη

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Δικηγορικοί σύλλογοι, ιδιωτικές πρακτικές ή νομικές εταιρείες, παρόχους κατάρτισης και τα πανεπιστήμια είναι οι κύριοι διοργανωτές της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα των δικηγόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτό το καθήκον εκτελείται από τα Εφετεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εποπτεία της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, όπου υπάρχει, εξασφαλίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο.


Παρατίθενται εδώ ενημερωτικά δελτία που περιγράφουν τα συστήματα κατάρτισης των δικηγόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτά μπορεί να φανούν χρήσιμα σε εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους και προκειμένου να συγκρίνει την κατάρτιση των δικηγόρων που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους ελεύθερης εγκαταστάσεως σε άλλο κράτος μέλος.

Τα ενημερωτικά δελτία τέθηκαν από κοινού με το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του EIPA στο πλαίσιο του πρότυπου σχεδίου για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση.Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-en.do


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/09/2018