Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uddannelsessystemer for advokater i medlemsstaterne


Advokatråd, advokatfirmaer, læreanstalter og universiteter er de vigtigste udbydere af advokaters induktionsperiode i EU’s medlemsstater. I nogle medlemsstater udføres denne opgave udføres af appelretterne og justitsministeriet. Tilsynet med advokaters videreuddannelse udføres af advokatrådet, hvor et sådant tilsyn findes.


Uddannelsessystemer for advokater i medlemsstaterne

Her findes faktablade med beskrivelse af uddannelsessystemer for advokater i EU-medlemsstaterne. De kan være nyttige for nationale advokatråd og være en hjælp ved sammenligning af advokaters uddannelse, når advokater ønsker at udøve deres etableringsret i en anden medlemsstat.

Faktabladene blev udarbejdet af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og EIPA's center for dommere og advokater i forbindelse med pilotprojektet vedrørende Uddannelse af Dommere og Anklagere i EU. Klik her og få yderligere oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 14/02/2018