Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valstybių narių advokatų mokymo sistemos

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Advokatų asociacijos, privatūs praktikuojantys advokatai, mokymo paslaugų teikėjų ar teisės įmonės ir universitetai yra pagrindinis organizatoriai praktikuojantys advokatai, ES valstybėse narėse. Kai kuriose valstybėse narėse šią funkciją vykdo apeliaciniai teismai ir Teisingumo ministerija. Tęstinio mokymo priežiūrą, jei tokia yra, užtikrina advokatūra.


Toliau rasite informacijos suvestines, kuriose aprašomos advokatų mokymo sistemos ES valstybėse narėse. Jos gali būti naudingos nacionalinėms advokatų ir teisininkų mokymo siekiant palyginti, advokatai, norintys pasinaudoti įsisteigimo laisve kitoje valstybėje narėje.

Duomenų suvestinės buvo sujungti į vieną Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir Europos teisėjų ir teisininkų centras EVAI Europos teisėjų mokymo bandomąjį projektą.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite čia.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-en.do


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/09/2018