Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: καλή

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Il-kmamar tal-Avukati, prattiki privati jew ditti legali, dawk li jipprovdu t-taħriġ u l-universitajiet huma l-organizzaturi ewlenin ta’ induzzjoni tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE. F’xi Stati Membri, dan il-kompitu jitwettaq minn Qrati tal-Appell u l-Ministeru tal-Ġustizzja. Is-superviżjoni ta’ taħriġ kontinwu, fejn din teżisti, hija żgurata mill-Kamra tal-Avukati.


Dawn huma factsheets li jiddeskrivu s-sistemi ta’ taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE. Huma jistgħu jkunu utli għall-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-Avukati u sabiex tqabbel it-taħriġ ta’ l-avukati li jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà ta’ stabbiliment fi Stat Membru ieħor.

L-iskedi informattivi tpoġġew flimkien mill-Kunsill tal-Avukaturi u s-Soċjetajiet Legali tal-Ewropa (CCBE) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Imħallfin u l-Avukati tal-EIPA fil-qafas tal-Proġett pilota dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-en.do


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/09/2018