Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Системи за обучение на адвокати в държавите членки


Адвокатските колегии, адвокатите на частна практика или адвокатските кантори, структурите, предоставящи обучение, и университетите са основните организатори на началния стаж за адвокати в държавите — членки на ЕС. В някои държави членки тази задача се изпълнява от апелативните съдилища и Министерството на правосъдието. Надзорът на текущото обучение, когато има такова, се осъществява от Адвокатската колегия.


По-долу са поместени информационни документи, описващи системите за обучение на адвокатите в държавите — членки на ЕС. Те могат да бъдат полезни за националните колегии и да помогнат за сравняване на обучението на адвокатите, които искат да упражнят правото си на свобода на установяване в друга държава членка.

Информационните документи бяха събрани на едно място от Връзката отваря нов прозорецСъвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) и Връзката отваря нов прозорецЕвропейския център за съдии и адвокати на Европейския институт по публична администрация (EIPA) в рамките на пилотния проект за Европейско съдебно обучение. Щракнете тук за повече информация.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Last update: 01/02/2020