Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uddannelsessystemer for advokater i medlemsstaterne


Advokatsamfund, private praksis eller advokatfirmaer, uddannelsesinstitutioner og universiteter er de vigtigste arrangører af advokaters fuldmægtigperioder i EU-medlemsstaterne. I nogle medlemsstater varetages denne opgave af appeldomstole og justitsministeriet. Tilsynet med efter- og videreuddannelse, hvor denne findes, forestås af advokatsamfundet.


Her er faktablade, der beskriver uddannelsessystemerne for advokater i EU's medlemsstater. De kan være nyttige for de nationale advokatsamfund og til at kunne sammenligne uddannelsen af advokater, der ønsker at udøve deres fri etableringsret i en anden medlemsstat.

Faktabladene er udarbejdet af Link åbner i nyt vindueRådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og Link åbner i nyt vindueEuropean Centre for Judges and Lawyers under EIPA inden for rammerne af pilotprojektet for europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører. Klik her for nærmere oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Last update: 01/02/2020