Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristu apmācības sistēmas dalībvalstīs

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Advokātu asociācijas, privātprakses biroji vai juridisko pakalpojumu sabiedrības, mācību pakalpojumu sniedzēji un universitātes ir galvenie juristu apmācības pasākumu rīkotāji ES dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs šo uzdevumu pilda apelācijas tiesas un Tieslietu ministrija. Tālākizglītības uzraudzību, ja tāda ir paredzēta, nodrošina advokātu asociācijas.


Turpmāk norādītas faktu lapas, kurās aprakstītas juristu apmācības sistēmas ES dalībvalstīs. Tās var būt noderīgas valstu advokatūrām un var palīdzēt salīdzināt apmācību, ko apguvuši juristi, kuri vēlas īstenot savas tiesības veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Faktu lapas sagatavojusi Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un EIPA Eiropas Tiesnešu un juristu centrs Eiropas tiesiskās apmācības izmēģinājuma projekta ietvaros. Lai iegūtu papildu informāciju, uzklikšķiniet šeit.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Last update: 20/09/2018