Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

De orden van advocaten, private praktijken of advocatenkantoren, aanbieders van opleidingen en universiteiten zijn in de EU-lidstaten de belangrijkste instanties die de stage van advocaten organiseren. In sommige lidstaten wordt deze taak door de hoven van beroep en het ministerie van Justitie uitgeoefend. Voortgezette opleiding staat in voorkomend geval onder het toezicht van de balie.


Onderstaande informatiebladen beschrijven de opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten. De informatiebladen kunnen met name nuttig zijn voor nationale orden van advocaten, bijvoorbeeld voor het vergelijken van de opleidingen die advocaten die hun vrijheid van vestiging in een andere lidstaat willen uitoefenen hebben genoten.

De informatiebladen zijn opgesteld door de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Centrum voor rechters en advocaten van het EIPA in het kader van een proefproject betreffende Europese justitiële opleiding. Klik hier voor meer informatie.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Last update: 20/09/2018