Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy szkoleń adwokatów w państwach członkowskich

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

W państwach członkowskich aplikacje adwokackie i radcowskie organizują w głównej mierze izby adwokackie, kancelarie prawnicze, podmioty organizujące szkolenia oraz szkoły wyższe. W niektórych państwach członkowskich zadanie to jest wykonywane przez sądy apelacyjne i ministerstwo sprawiedliwości. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym, gdy jest przewidziane, zapewniają izby adwokackie.


W zamieszczonych poniżej broszurach przedstawiono systemy szkoleń adwokatów w państwach członkowskich UE. Mogą one być przydatne dla izb krajowych oraz stanowić pomoc w przypadku konieczności porównania szkoleń odbytych przez adwokatów, którzy pragną skorzystać z przysługującego im prawa przedsiębiorczości w innym państwie członkowskim.

Broszury zostały opracowane przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) i Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA w ramach projektu pilotażowego dotyczącego europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć tutaj.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Last update: 20/09/2018