Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristu apmācības sistēmas dalībvalstīs


Advokātu asociācijas, privātprakses biroji vai juridisko pakalpojumu sabiedrības, mācību pakalpojumu sniedzēji un universitātes ir galvenie juristu apmācības pasākumu rīkotāji ES dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs šo uzdevumu pilda apelācijas tiesas un Tieslietu ministrija. Tālākizglītības uzraudzību, ja tāda ir paredzēta, nodrošina advokātu asociācijas.


Juristu apmācības sistēmas dalībvalstīs

Turpmāk norādītas faktu lapas, kurās aprakstītas juristu apmācības sistēmas ES dalībvalstīs. Tās var būt noderīgas valstu advokatūrām un var palīdzēt salīdzināt apmācību, ko apguvuši juristi, kuri vēlas īstenot savas tiesības veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Faktu lapas sagatavojusi Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un EIPA Eiropas Tiesnešu un juristu centrs Eiropas tiesiskās apmācības izmēģinājuma projekta ietvaros. Lai iegūtu papildu informāciju, uzklikšķiniet šeit.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 14/02/2018