Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristu apmācības sistēmas dalībvalstīs


Galvenie juristu ievadapmācību rīkotāji ES dalībvalstīs ir advokātu kolēģijas, privātprakses vai juridisko pakalpojumu biroji, apmācību pakalpojumu sniedzēji un universitātes. Dažās dalībvalstīs šo uzdevumu veic apelācijas tiesas un tieslietu ministrijas. Tālākizglītības uzraudzību, ja tāda ir paredzēta, nodrošina advokatūra.


Turpmāk sniegtas faktu lapas, kurās aprakstītas juristu apmācības sistēmas ES dalībvalstīs. Tās var būt noderīgas valstu advokatūrām un var palīdzēt salīdzināt apmācību, ko apguvuši juristi, kuri vēlas īstenot savas tiesības veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Faktu lapas sagatavojusi Saite atveras jaunā logāEiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un EIPA Saite atveras jaunā logāEiropas Tiesnešu un juristu centrs Eiropas tiesiskās apmācības izmēģinājuma projekta ietvaros. Lai iegūtu plašāku informāciju, klikšķiniet šeit.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 01/02/2020